×
มีคำถามฟรีทันที

เราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด!

LONG SHENG PHARMA

LONG SHENGPHARMA IS EXCLUSIVE DISTRIBUTOR OF WISKIND COMPANY IN RUSSIA


Mission:

Providing the services for cost-effective investment in capital assets of pharmaceutical companies to achieve competitive advantages with norms and regulations compliance.


Services:              

 • Cleanrooms constructions
 • General contracting and project management
 • Engineering
 • Installation and commissioning works
 • Supply 
 • Production

Full range of engineering services

Full Range of Engineering Services

SERVICES: GENERAL contracting and Project management

 • Leadership at all stages of the project  
 • Scope of work, time, cost and quality control  
 • Risk management
 • Procurement management  
 • Project management with modern operational software  

GENERAL Contracting and Project Management


Service: Engineering | Design

Long Sheng is your reliable partner at all stages of new construction / reorganization / renovation design: from the development of the project concept to installation, including the installation of complex engineering systems.

Engineering | Design

SERVICES: Installation and commissioning works

Installation and commissioning works are carried out by the company's specialists with experience of many years meeting high standards of equipment installing.

INSTALLATION I COMMISSIONING I VALIDATION

 • Cleanroom constructions  
 • Ventilation systems
 • Clean environments
 • Installation and piping of technological equipment  
 • Electrical installation  

Installation and Commissioning Works


Services: maintenance

Carrying out maintenance work on installed systems ensures safety, reliability and long service life of equipment and high quality of products.

 • Development of a maintenance plan taking into account the requirements of the Customer
 • Maintenance 
 • 24/7 customer support  
 • Prompt involvement of specialists to carry out maintenance work on the installed equipment of the Customer 

สมัครรับจดหมายข่าว

หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะโปรดฝากข้อความถึงเราเราจะตอบคุณโดยเร็วที่สุด!

 
 • บริการออนไลน์
 • #00865436968999
 • #[email protected]
 • #008618254613525
มีคำถามฟรีทันที เราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด!
หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะโปรดฝากข้อความถึงเราเราจะตอบคุณโดยเร็วที่สุด!